Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE  PRIVIND PROTECŢIA DATELOR  PERSONALE ÎN PROIECTELE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ 

Societatea Asociația Visit Me Reșița în calitate de operator de date cu caracter personal, este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.antreprenoriatinmiscare.ro, care doresc să intre în contact cu un reprezentant al Asociației Visit Me Reșița, scriind la adresa de contact@antreprenoriatinmiscare.ro, cu scopul de a obține informații suplimetare privind participarea la programul de antreprenoriat desfășurat prin siteul amintit.

Pentru scopul enunțat mai sus, se vor prelucra următoarele dvs. date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, informații ce țin de propunerea înaintată și alte date pe care decideți să ni le comunicați.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus este unul contractual. 

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, consultare, organizare, structurare, extragere, utilizare în scopul menționat, difuzare / punere la dispoziție, stocare, ștergere. Datele dvs. personale vor putea fi șterse, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Datele personale ale persoanelor în scopurile descrise mai sus vor fi stocate pentru o perioadă de 3 (trei) ani. 

Dacă aveți întrebări referitoare la protecția confidențialității, menționate în acest formular sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, în calitate de persoană vizată, așa cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la contact@antreprenoriatinmiscare.ro. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării. 
Drepturile dvs. fată de prelucrarea datelor cu caracter personal 

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor: 

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi. 

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: 

– contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea, 

– prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal, 

– nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau 

– vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate fată de ale dvs. 

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost 
dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita. 

● Dreptul de opoziție: puteți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de legea aplicabilă la momentul prelucrării (din motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare). 
● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs. 

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod; aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare; datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, 
Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. 

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare. 

Gestionarea și securitatea datelor 

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor. 

Întrebări. Sesizări. Plângeri 

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați printr-un email la contact@antreprenoriatinmiscare.ro.   

Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.